Ikea Wiedeń

Centrum logistyczne

...
1200 kW

Ogrzewanie i chłodzenie w jednym

Dzięki opatentowanym systemowi magazynowania lodu na dużą skalę można nie tylko ogrzewać, ale także chłodzić. Pojemność magazynu lodu działa jako źródło ciepła dla pompy ciepła, dzięki czemu poziom temperatury zasobnika lodu jest użyteczny do ogrzewania. Jest to możliwe dzięki zjawisku energii krystalizacji. Ciepło jest uwalniane, gdy woda zamarza. Jeśli 126 litrów wody zastygnie w lód, uwolniona zostanie ilość energii odpowiadająca jednemu litrowi oleju opałowego. Różnica: oleju opałowego nie można regenerować – w przeciwieństwie do systemu magazynowania lodu. Odbiór ciepła prowadzi do oblodzenia objętości magazynu, przy czym regeneracja odbywa się z jednej strony przez absorbery słoneczne, az drugiej strony przez glebę otaczającą magazyn. Chłodzenie z kolei odbywa się za pośrednictwem płytowego wymiennika ciepła w systemie magazynowania energii lodu. Do chłodzenia można zastosować zarówno chłodzenie naturalne, jak i aktywne.

Zbiornik lodowy ma pojemność około 1,5 miliona litrów wody - to w przybliżeniu pojemność 30 basenów

Całość powierzchni magazynowej na parterze ogrzewana jest przemysłowym ogrzewaniem podłogowym, którego zaletą jest duża oszczędność wynikająca z całkowitej swobody powierzchni. Równomierny profil temperaturowy, niewielki ruch powietrza i wynikający z tego brak zawirowań pyłu oraz wysoki komfort cieplny zapewniają środowisko sprzyjające pracy. Latem do chłodzenia hali wykorzystywane jest przemysłowe ogrzewanie płaszczyznowe.