moduł hydrauliczny hm

Moduł hydrauliczny HM 6-17 kW

Kompaktowy moduł HM jest modułem hydraulicznym obiegu pierwotnego pompy ciepła, zarządzającym współpracą pompy ciepła z lodowym magazynem energii i absorberami powietrzno-solarnymi. Moduł ten pozwala na unifikację układów hydraulicznych nowoczesnych pomp ciepła. Zawiera bowiem wszystkie istotne elementy, potrzebne do działania instalacji grzewczej lub chłodzącej z pompą ciepła. Wbudowana szafka sterownicza zawiera sterownik realizujący regulację i sterowanie modułu przez aktywne zarządzanie źródłami ciepła, dla zapewnienia efektywnej pracy całej instalacji w każdych warunkach. Moduł hydrauliczny zapewnia również automatyczną regenerację lodowego magazynu energii SolarEis, doprowadzając do niego ciepło z absorberów powietrzno-solarnych. Dodatkowo moduł umożliwia sterowanie procesem chłodzenia budynku. Moduł HM działa całkowicie automatycznie, na podstawie danych z czujników temperatury i natężenia przepływu. Nie wymaga ingerencji innych układów sterowania.

Dane techniczne

Przyłącza: Zasilania i powroty obiegu pompy ciepła, lodowego magazynu energii i absorbera 5/4”
Izolacja obudowy Armaflex 9 mm, dyfuzjoszczelny
Warunki eksploatacyjne:
Zakres temperatur -20°C do +60°C
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie czynnika roboczego 6 bar
Czynnik roboczy mieszanina 30% glikolu z wodą
Moc 6 do 17 kW
Szerokość 90 cm
Długość 110 cm
Głębokość 45 cm
Ciężar 52 kg
Napięcie zasilające 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Maks. wilgotmośc powietrza 65 %
Temperatura robocza -20 do +60 °C
moduł hydrauliczny hm
damian skoruppamade in poland 2023