Bank Kreissparkasse w St. Wendeln, Niemcy

Budynek banku / 3 500 m2

...
180 kW

Wzór do naśladowania w zakresie zrównoważonej ochrony klimatu! Bank wykonał pionierską pracę w zakresie redukcji emisji CO2, gdy w ramach szeroko zakrojonych prac adaptacyjnych i renowacyjnych zainstalowano imponujący system magazynowania energii.

Zasadniczo system działa w następujący sposób: zimą duży podziemny zbiornik wody pobiera ciepło do ogrzewania z wody, która została podgrzana latem. Woda jest w ten sposób chłodzona i ostatecznie zamarza w lód. Latem lód topi się i jest wykorzystywany do chłodzenia. Ponadto woda jest podgrzewana za pomocą kolektorów słonecznych, dzięki czemu może być ponownie wykorzystana do ogrzewania w zimie.

Pompy ciepła zapewniają wsparcie, a gdy temperatura spada poniżej 6 lub 7 stopni, biogaz może być również wykorzystywany jako źródło energii. Magazyn lodu będzie wykorzystywany w nadchodzącej zimie. Powinno to zmniejszyć emisję CO2 przez Kreissparkasse St. Wendel z około 464 ton CO2 do około 13,5 tony, co można przypisać do domu 1-2 rodzinnego!